راه اندازی سرور Samba با استفاده از Webmin

راه اندازی سرور Samba با استفاده از Webmin

قابلیت Samba

از این قابلیت براي به اشتراك گذاشتن یک درایو لینوکس در ویندوز یا یک درایو ویندوز در لینوکس استفاده می‌شود. در دو نوع Samba client و Samba Server استفاده می‌شود.

Samba Server: درایو لینوکس به اشتراك گذاشته شود و از ویندوز بتوان به آن درایو دسترسی داشت.

Samba client: درایو ویندوز به اشتراك گذاشته شود و از لینوکس بتوان به آن درایو دسترسی داشت.

راه اندازی Samba Server با استفاده از Webmin

در Webmin در منوی Un-Used Modules گزینه Samba Windows File Sharing را نصب می‌کنیم. بعد از نصب در منوی Servers  گزینه‌های Samba Windows File Sharing و Samba Assassin Mail Filter اضافه می‌شود.

بعد از آن باید یک نام کاربري و کلمه عبور برای دسترسی به پوشه به اشتراك گذاشته شده ایجاد کرد. از منوی System در قسمت Users And Group ایجاد می‌کنیم.

مثال:

User: samba1

Password: 123456

سپس در قسمت Servers—Samba Windows File Sharing  با گزینه Create a new file share یک پوشه ایجاد می‌کنیم که نام و مسیر مورد نظر را حتما باید وارد کنیم بعد در همین قسمت، پایین صفحه گزینه Convert Users را زده و نام یوزری را که قبلا ایجاد کردیم Samba1 را انتخاب و Convert Users را می‌زنیم و بعد از اضافه شدن نام یوزر جدیدی که ایجاد کردیم در پایین همین صفحه گزینه Start Samba Servers را می‌زنیم.

بعد از آن فولدر Share ایجاد شده را انتخاب می‌کنیم و در پنجره باز شده گزینه Security And Access Control را زده، در قسمت Valid User نام یوزری که قبلا ایجاد کردیم را انتخاب و تنظیمات را Save می‌کنیم.

بعد از انجام تمامی مراحل، در ویندوز قسمت Run آدرس Share سرور لینوکسی (به عنوان مثال 192.168.1.10\\) را زده و با نام کاربري و کلمه عبور یوزری که ایجاد کردیم وارد می‌شویم تا بتوان به محتویات پوشه به اشتراك گذاشته شده دسترسی پیدا کرد.

*اگر با زدن آی پی سرور، مسیر Share سرور باز نشد، در مسیر Servers—Samba Windows File Sharing در قسمت Samba User روی یوزر کلیک کرده و مجدد کلمه عبور جدید می‌دهیم و بعد از دادن کلمه عبور به یوزر، آدرس پوشه Share را نیز در ویندوز تغییر می‌دهیم.

نکته: برای کپی کردن اطلاعات داخل فولدر Share، باید از نرم افزارهای سنکرون استفاده کرد تا بتوان با استفاده از آن، در یک ساعت مشخص و هر روز اطلاعات فولدر را در یک محل دیگر کپی کند.

برای آشنایی با نرم افزار مرکز تماس راویستک کلیک کنید.