راه‌اندازی مرکز تماس در کارگزاری بانک صنعت‌و‌معدن

راه‌اندازی مرکز تماس در کارگزاری بانک صنعت‌و‌معدن

با افتخار، با استفاده از نرم‌افزار راویستک، مرکز تماس کارگزاری بانک صنعت‌و‌معدن در سال 1401 راه‌اندازی و به مرحله بهره‌برداری رسید.

کارگزاری بانک ملی به جمع مشتریان راویس پیوست

با افتخار اعلام می نماییم مجموعه محترم کارگزاری بانک  ملی ایران هم به جمع مشتریان راویس پیوست.

با توجه به دستاوردهای قبلی در خصوص جذب مجموعه های محترم کارگزاری از قبیل کارگزاری مهرآفرین و کارگزاری اقتصاد بیدار با افتخار اعلام می نماییم کارگزاری بانک ملی ایران هم به جمع مشتریان آروند ارتباط راویس اضافه شد.

پس از تعامل موثر با دوستان و مدیران محترم مجموعه کارگزاری بانک ملی در خصوص بررسی و تحلیل مشکلات قبلی سیستم تلفنی موجود و نیازسنجی دقیق قابلیت های جدید مورد نیاز این مجموعه و با توجه به دستاوردها و تجربیات قبلی، این امکان فراهم شد تا بتوانیم تمامی مشکلات قبلی را رفع نماییم و سیستمی پایدار و مطمئن را ارائه دهیم.

در این مجموعه به دلیل وجود کم و کاستی هایی در سیستم تلفنی قبلی، با پیشنهاد شرکت فناوری اطلاعات راویس تمامی خدمات نرم افزاری سیستم تلفنی جدید از ابتدا پیاده سازی گردید و تمامی دغدغه های مدیران محترم مجموعه مبنی بر ایجاد سیتمی پایدار و قابل اعتماد با امنیت بسیار بالا به همراه قابلیت های  تخصصی حوزه فعالیت این مجموعه، به طور کامل  پیاده سازی گردید.

با عنایت خداوند متعال و رضایت قلبی هر دو مجموعه، امید است که در آینده گام های بزرگ تری در جهت همکاری های بیشتر برداشته شود و شاهد کسب دستاوردهای بزرگ تر و موفقیت بیشتر دوستان خود در مجموعه کارگزاری بانک ملی باشیم.