تفکیک خطوط ورودی در گیتوی های FXO گرند استریم مدل GXW4104 و GXW4108


تفکیک خطوط ورودی

برای تفکیک خطوط ورودی و انتقال هر خط   به  یک Destination  جداگانه باید تنظیمات زیر را اعمال کنید.

در گیتوی  در قسمت  Settings  زیر منوی Channels Settings  در User ID باید برای هر خط یک  ID مجزا درنظر گرفته شود .

در الستیکس (Elastix) و یا ایزابل (Issabel) هم باید برای هر خط یک   Inbound جداگانه تعریف کرد و ID هر خط را در قسمت DID هر Inbound تعریف کرد و  هر خط را به یک Destination دلخواه هدایت کرد .

به همین ترتیب برای هر خط Inbound تعریف می شود.

 

راه اندازی گیتوی های FXO گرند استریم مدل GXW4104 و GXW4108


نحوه ورود به صفحه تنظیم گیتوی FXO
گیتوی410X(FXO)دارای این قابلیت می باشد که به صورت DHCP از شبکه داخلیIP بگیرد که برای این منظور باید کابل LAN را که یک سر آن به سوئیچ متصل است به پورت WAN گیتوی متصل نمایید .برای یافتن IP گیتوی می توان از نرم افزار IP QUERY که در سایت GrandStream موجود و قابل دانلود است استفاده نمود. مراحل به شرح زیر راهنمایی میگردد:
وارد سایت www.grandstream.com شده سپس سربرگ support را انتخواب نموده و طبق شکل زیر وارد قسمتTOOLS می شویم


سپس طبق تصویر زیر از قسمت General tools گزینه Grandstream IP discovery Tools و یا از طریق منوی دانلود همین سایت  انتخاب و دانلود نمایید.


پس از دانلود و نصب نرم افزار IP Query آن را اجرا نموده و از قسمت Interface شبکه داخلی موجود را انتخاب نموده و گزینه Listen را زده و منتظر میمانیم تا دستگاه FXO متصل به شبکه را به همراه IP addressو MAC address گیتوی نمایش دهد.

 

پس از پیدا نمودن IP دستگاه از روش های فوق , با وارد نمودن آی پی در قسمت Address bar مرورگر خود وارد پورتال تنظیمات گیتوی میشوید که دارای رمز عبور adminمی باشد.
برای ارتباط گیتوی گرنداستریم با سیستم تلفنی الستیکس ,ابتدا ترانک بین این دو را تعریف میکنیم .

ارتباط بین الستیکس و گیتوی گرنداستریم
در الستیکس در قسمت ترانک اطلاعات زیر وارد شود :

Trunk Name : GranstreamTrunk
Peer Details :
type=friend
qualify=yes
port=5060
insecure=very
host= ( آی پی گیتوی )
dtmfmode=rfc2833
context=from-trunk
disallow=all
allow=ulaw,alaw


گیتوی GXW410x
در قسمت Account 1 باید نام و آی پی سرور زده شود 

سپس در قسمت settings Channels Settings Calling to Voip گزینه های زیر را به شکل زیر تنظیم میکنید .


گزینه Sip Server نام Account (که سرور مورد نظر در آن تعریف شده است) است که میخواهیم گیتوی به آن متصل شود .
در گزینهUser ID عدد Extention یا IVR یا DID که میخواهیم تماس ورودی به آن متصل شود نوشته شود .


ایجاد تماس خروجی
ابتدا در سربرگ FXO linesDialing گزینه Stage Method را عدد 1 قرار دهید .
برای گزینه Prefix to Specify Port : هم یک عدد دلخواه میتوان در نظر گرفته شود که به طور پیش 99 در نظر گرفته شده است و بهتر است تغییر داده نشود .

در الستیکس نیز در قسمت ایجادOutbound باید تنظیمات زیر انجام شود :
در prefix هم می توان برای شماره گیری از خطوط یک عدد مجزا نوشته شود , به این ترتیب ابتدای شماره گیری باید اول عدد prefix به ابتدای شماره مقصد اضافه شود . مثال : 90912xxxxxx
در قسمت match pattern هم می توان یک . قرار داد که به معنای شماره گیری هر عددی از 0 تا 9 و به هر تعدادی است.

تنظیمات Busy Tone در گیتوی FXO
اگر در تماس برقرار شده , بعد از قطع کردن تماس از سمت تماس گیرنده , تماس از روی گیتوی قطع نشود و خط را اشغال نگه دارد, به معنی این است که تنظیمات مربوط به Busy Tone گیتوی به درستی انجام نشده است .
برای این منظور باید در سربرگ FXO LINE در قسمت Dialing گزینه های موجود در قسمت Call Progress Tones با اعداد مرتبط و استداندارد با خطوط ایران یا خطوط تلفن استفاده شده پر شود .
* لازم به ذکر است عدد 36 مربوط به On Time 1 و Off Time 1 است که عدد اصلی آنها 360 می باشد که باید در این قسمت با این فرمت نوشته شود .

همچنین لازم است در همین سربرگ ,گزینه Enable Tone Disconnect را Y قرار دهید .